preskoči na sadržaj

Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split

Login
BROJAČ POSJETA
Ispis statistike od 7. 11. 2009.

Ukupno: 626548
Ovaj mjesec: 8138
Danas: 258
NASTAVNI PREDMET TERMODINAMIKA
Dijeljenje primjera dobre prakse: PROJEKT OGLEDALO ( autorica Vesna Plenča)
 
Nastavni predmet: TERMODINAMIKA
Razred: 3. razred
Obrazovni program: Strojarski računalni tehničar i Tehničar za mehatroniku
Nastavna cjelina: Vodena para
Fond sati: 10 školskih sati
Nastavnica: Vesna Plenča, dipl. ing., nastavnica, savjetnica strojarske skupine predmeta
Način izvođenja: nastavni materijal  pogodan je i za izvođenje uživo i za mješovitu nastavu i za nastavu na daljinu, sve  kroz obrnutu učionicu.
 
Sadržaj:
1. Inicijalni test VODENA PARA 
https://www.bookwidgets.com/play/TQVLTU?teacher_id=5189979864039424
2. FAZE U PROIZVODNJI VODENE PARE 
3. ISPARAVANJE I KONDENZACIJA VODE I VODENE PARE - prvi dio
4. ISPARAVANJE I KONDENZACIJA VODE I VODENA PARE - drugi dio
5. VODENA PARA - KARTICE ZA PROVJERU I UČENJE
https://www.bookwidgets.com/play/TQVLTU?teacher_id=5189979864039424
6. VODENA PARA - ZADACI
7. VODENA PARA -KVIZ
https://www.bookwidgets.com/play/55ZY5B?teacher_id=5189979864039424
 
 
NASTAVNI PREDMETI ELEMENTI STROJEVA, DIZAJNIRANJE POMOĆU RAČUNALA I STROJARSKE KONSTRUKCIJE

Dijeljenje primjera dobre prakse: Projektna nastava; Međupredmetna korelacija

Obrazovni program: Strojarski računalni tehničar i Tehničar za mehatroniku

Fond sati: 10 školskih sati

Nastavnik: Zlatko Žure, dipl. ing., nastavnik, mentor strojarske skupine predmeta

Način izvođenja: nastavni materijal  pogodan je za izvođenje uživo te za nastavu na daljinu

Učenici tijekom cijele nastavne godine kroz sve strukovne nastavne predmete rade na projektnoj nastavi od ideje do realizacije. Pri tome se vrši međupredmetna korelacija između nastavnih predmeta u cilju provođenja nastave kroz funkcionalno povezivanje sadržaja različitih predmeta i to:

- unutarpredmetna korelacija (korelacija unutar nastavnog sadržaja jednog nastavnog predmeta)

- međupredmetna korelacija (korelacija s određenim nastavnim sadržajima drugih nastavnih predmeta u istom nastavnom godištu)

Također, tamo gdje je moguće nastoji se provoditi i vertikalna korelacija (korelacija među godištima/razredima).

Postavljen je primjer projektnog zadatka na temu zavojne torzijske opruge, koji je povezan međupredmetno (Strojarske konstrukcije → Dizajniranje proizvoda pomoću računala), a prethodno je provedena i vertikalna korelacija između nastavnog predmeta Elementi strojeva (druga godina) i Strojarskih konstrukcija (treća godina).

Obrazovni materijali sadrže skripte (proračun zadataka), na temelju kojih su konstruirani radionički i sklopni crteži strojnih dijelova u računalnom programu AutoCAD i 3D modeli u CATIA V5. Sve je popraćeno i s videozapisima objavljenima na platformi pCloud.

 • Elementi strojeva (druga godina)

1_Torzijska zavojna opruga

2_Proračun zavojne torzijske opruge

3_Izrada radioničkog crteža zavojne torzijske opruge

 • Dizajniranje proizvoda pomoću računala (treća godina)

4_Konstrukcija zavojne torzijske opruge u 3D-CATIA V5

 • Strojarske konstrukcije

5_Proračun prigušnice_opruga; očni vijak; U vijak (2 školska sata)

6_Izrada radioničkih crteža prigušnice (2 školska sata)

7_Izrada sklopnog crteža prigušnice (2 školska sata)

NASTAVNI PREDMET STROJARSKE KONSTRUKCIJE

Dijeljenje primjera dobre prakse: Projektna nastava

Obrazovni program: Strojarski računalni tehničar i Tehničar za mehatroniku

Nastavni predmet: Strojarske konstrukcije (4 godina)

Fond sati: 10 školskih sati

Nastavnik: Zlatko Žure, dipl. ing., nastavnik, mentor strojarske skupine predmeta

Način izvođenja: nastavni materijal  pogodan je za izvođenje uživo te za nastavu na daljinu

Postavljeni primjer (programski zadatak) predstavlja proračun i konstrukciju trostupanjskog prijenosnika snage.

Zadatak je kreiran na temelju videozapisa (u prilogu), a proračun se sastoji se od 4 poglavlja:

 1. Proračun snage i odabir elektromotora
 2. Proračun remenskog prijenosa
 3. Proračun pužnog prijenosa
 4. Proračun lančanog prijenosa

Obrazovni materijali sadrže skripte (proračun zadataka), na temelju kojih je konstruiran radionički crteži pogonskog lančanika u računalnom programu AutoCAD te 3D model pužnog kola u računalnom programu u CATIA V5. Sve je popraćeno i videozapisima objavljenim na platformi pCloud.

 • Strojarske konstrukcije (4 godina)

1_Trostupanjski reduktor_proračun snage i izbor elektromotora (2 školska sata)

2_Trostupanjski reduktor_proračun remenskog i pužnog prijenosa (2 školska sata)

3_Trostupanjski reduktor_proračun lančanog prijenosa (2 školska sata)

4_Izrada radioničkog crteža pogonskog lančanika (2 školska sata)

5_3D oblikovanje  pužnog kola_CATIA V5 (2 školska sata)

KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKI I MEDIJSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PROJEKTNOJ NASTAVI

I.

Dijeljenje primjera dobre prakse: jedan dio aktivnosti u sklopu eTwinning projekta „Faust Vrančić, očima naših učenika“

Projektna nastava:

Međupredmetna korelacija -  povijest, geografija, hrvatski jezik, KIMMO

Međupredmetne teme -  GOO, IKT, UKU, OSR

Koordinatorica projekta: Nikolina Dolfić, dipl. knjiž., prof.

Nastavnice koje su sudjelovale u ovim aktivnostima: Mirjana Kamber, prof., Ravena Čizmić Kvasina, prof., Sanja Ogrebić, prof.

Razredni odjel: 2. razred

Fond sati: 1 školski sat - uvodni sat, 5 školskih sati - rješavanje problemskog zadatka, rad na projektu

Način izvođenja: nastavni materijal  pogodan je za izvođenje uživo te za nastavu na daljinu. Uvodni sat predaje stručna suradnica knjižničarka u suradnji s nastavnicom hrvatskog jezika, a ostale sate provodi u suradnji s nastavnicama geografije i povijesti.

Materijale je izradila knjižničarka Nikolina Dolfić. Problemski zadatak osmislila je nastavnica geografije Ravena Čizmić Kvasina.

Materijali:

Prezi prezentacija Faust Vrančić

Uvodni sat

Problemski zadatak

Kahoot kviz

Lista samovrednovanja grupnog rada

Analitička rubrika - vrednovanje plakata

 

II.

Dijeljenje primjera dobre prakse: Holokaust projekt

Projektna nastava; Međupredmetna korelacija

Predmetno područje:  - Knjižnično-informacijski i medijski odgoj i obrazovanja - Povijest  (Poučavanje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti)                                     

Nastavna jedinica:  Život židovske djece prije, za vrijeme i nakon holokausta

Razredni odjel: 2. razred

Fond sati: 2 školska sata

Nastavna tema: - Samostalno pronalaženje i vrednovanje informacija

- Razdoblje holokausta i Drugog svjetskog rata

Tip nastavnoga sata:  kombinirani - obrada novog gradiva i ponavljanje

Ishodi nastavnoga sata: 

- samostalno pretraživati  i vrednovati informacije; povezivati knjižnično-informacijska i medijska znanja s drugim  predmetima 

- razumjeti zbivanja u svijetu za vrijeme Drugog svjetskog rata, objasniti što je to holokaust, razmišljati o moralnim pitanjima  

- prepoznati važnost sprečavanja da se zločin, kao što je bio holokaust, ponovi.

Međupredmetna korelacija: hrvatski jezik, medijska kultura, vjeronauk, geografija, fizika, engleski jezik

Međupredmetne teme: građanski odgoj i obrazovanje, učiti kako učiti, upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije

Stručna suradnica - knjižničarka: Nikolina Dolfić, dipl. knjiž. prof.

Materijali:

PPT prezentacija - Život Židova i židovske djece prije, za vrijeme i nakon holokausta

Izlazna kartica

KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKI I MEDIJSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

I.

Dijeljenje primjera dobre prakse:  KIMOO; Međupredmetna korelacija

Razredni odjel: 3. razred

Fond sati: 1 školski sat

Stručna suradnica - knjižničarka: Nikolina Dolfić, dipl. knjiž., prof.

Međupredmetna korelacija: KIMOO, Hrvatski jezik, strukovni predmeti

Međupredmetne teme: IKT, Poduzetništvo

Način izvođenja: nastavni materijal  pogodan je za izvođenje uživo te za nastavu na daljinu.

Materijali:

PPT prezentacija Zaštita intelektualnog vlasništva - autorska i srodna prava, industrijski dizajn

Infografika

II.

Dijeljenje primjera dobre prakse:  KIMMO, Međupredmetna korelacija

Razredni odjel: 4. razred

Fond sati: 1 školski sat

Stručna suradnica - knjižničarka: Nikolina Dolfić, dipl. knjiž., prof.

Međupredmetna korelacija: KIMOO, Hrvatski jezik, strukovni predmeti

Međupredmetne teme: IKT, UKU

Način izvođenja: nastavni materijal  pogodan je za izvođenje uživo te za nastavu na daljinu.

Materijali:

PPT prezentacija Upute za izradu Završnog rada

Infografika

Zadatci – grupna aktivnost

PROJEKTNA NASTAVA IZ ROBOTIKE

Dijeljenje primjera dobre prakse: Projektna nastava: Izbjegavanje prepreka Arduino robotom

Razred: 4. razred

Obrazovni program: Tehničar za mehatroniku

Nastavna cjelina: Programiranje mobilnih robota

Fond sati: 10 školskih sati

Nastavnik: mr.sc. Miroslav Dujmović, dipl.ing., nastavnik savjetnik elektro skupine predmeta

Način izvođenja: nastavni materijal pogodan je za izvođenje uživo te za nastavu na daljinu

Zadatak je kreiran na temelju videozapisa (u prilogu), a sastoji se iz 5 koraka.

 1. Inicijalni test - 1 sat
 2. Kalibracija kotača – 2 sata

https://www.youtube.com/watch?v=kquEzemztLA

 1. Test motora – 2 sata

https://www.youtube.com/watch?v=t-GHi0PQG4U

 1. Snimanje karakteristike odabranog senzora – 2 sata

https://www.youtube.com/watch?v=Bg4TzSote7k

 1. Programiranje i simulacija rada- izbjegavanje prepreka Arduino robotom – 3 sata

https://www.youtube.com/watch?v=5fAuOJx7yTw  

Obrazovni materijali sadrže , inicijalni test, upute za pojedine dijelove projektnog zadatka, video zapis i pitanja za odgovoriti i popratne linkove.  Sve je popraćeno i s videozapisima objavljenima na mom youtube kanalu. Da bi uspješno riješili projektni zadatak potrebno je znati raditi sa potrebnom opremom ( provjera inicijalni test), kalibrirati kotače da bi robot imao odgovarajuću putanju, provjeriti mogućnosti – testirati rad motora, snimiti karakteristiku odabranog senzora ( da li radi u skladu sa očekivanjima), isprogramirati robot za tražene uvjete i konačno testirati izbjegavanje prepreka – provjeriti funkcionalnost.

preskoči na navigaciju