2019-10-30 11:34:48

SASTANAK ®SV U OBRAZOVNOM SEKTORU STROJARSTVA; BRODOGRADNJE I METALURGIJE

 SASTANAK ®SV

Drage kolegice i kolege,

sastanak ®SV odr¾an je 23. listopada 2019. godine u Tehničkoj školi za strojarstvo i mehatroniku, Split  

Dnevni red:

  1. Godišnji plan rada ®SV obrazovnog sektora strojarstva, brodogradnje i metalurgije Splitsko-dalmatinske ¾upanije (najava stručnih skupova)
  2. Škola za ¾ivot u strukovnom obrazovanju (prezentacija - Vesna Plenča, dipl. ing.)
  3. Dogovor o provedbi projekta razmjene iskustava u radu strukovnih nastavnika
  4. Razno

 

Va¾ne obavijesti:

VIRTUALNE UČIONICE ZA NASTAVNIKE STRUKOVNIH PREDMETA

15. STUDENOGA 2019.  OTVORIT ĘE SE PRVA VIRTUALNA UČIONICA MEŠUPREDMETNE TEME  

Ostale virtualne učionice idu prema dogovorenom rasporedu:

 Učiti kako učiti, 4. prosinca 2019.  Pru¾anje podrške, 8. siječnja 2020.  Rješavanje problema, 12. veljače 2020.  Kurikulumski pristup, 8. travnja 2020.  Vrednovanje, 29. travnja 2020.  Kurikulumsko planiranje, 27. svibnja 2020. 27. STUDENOGA 2019.  RADIONICA " Vrednovanje učenika u strukovnim predmetima" - Vesna Plenča, dipl. ing.

Tehnička ¹kola Split